Město zrealizovalo sedmnáct projektů v oblasti bezpečnosti. Na některé projekty získalo dotace

Téměř dvě desítky projektů připravil a zrealizoval v loňském roce Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Ze svého rozpočtu financoval 12 projektů, na dalších pět čerpal dotace z Ministerstva vnitra České republiky. Odbor nechal například instalovat bezpečné cyklostojany, spustil s Čistou Plzní kampaň varující před vyhazováním léků a fentanylových náplastí do odpadu, připravil tábory pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí a další. Letos bude tento odbor v těchto aktivitách nadále pokračovat. Na další projekty vynaloží téměř dva miliony korun.

sebeobrana, MP plzeňFoto: Ilustrační – kurz sebeobrany, zdroj: MP Plzeň

„Projekty se snažíme reagovat na potřeby obyvatel Plzně, zaměřujeme je na všechny věkové skupiny. Pro seniory tak například máme akademii, pro ženy kurzy sebeobrany, pro školáky den s IZS a další. Určitě v tom chceme pokračovat,“  upřesnil plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

Podle Aleše Průši, vedoucího magistrátní odboru bezpečnosti a prevence kriminality se město snaží zvýšit bezpečnost občanů v Plzni prostřednictvím větších i menších projektů. „Spolupracujeme přitom s městskou i státní policií, s probační a mediační službou, ale i s nejrůznějšími neziskovými organizacemi, které působí v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence,“  sdělil Aleš Průša. Odbor je také garantem programu Bezpečná Plzeň, jehož cílem je faktické zvýšení bezpečnosti občanů ve městě.

Díky dlouhodobé spolupráci s ministerstvem vnitra má za sebou Plzeň už několik klíčových projektů. Aby mohla čerpat státní dotace, musela zpracovat vlastní plán prevence kriminality.

„Obsahem Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně na období 2016 až 2020 je mimo jiné bezpečnostní analýza i strategická část,“  uvedla Andrea Gregorová z odboru bezpečnosti a prevence kriminality. Zmíněná koncepce Plzni zajistila podání pěti žádostí o dotaci v loňském roce, podpořeny byly všechny v celkové částce 1,54 milionu korun.

Významným projektem je například Asistent prevence kriminality, který získává státní podporu od roku 2014, loni konkrétně 516 tisíc korun. Díky tomu přijalo město na pozici asistenta prevence kriminality dva pracovníky s místní znalostí sociálně vyloučené lokality Plac – vnitroblok Plachého a Korandovy ulice. Jejich působení pomohlo zvýšit bezpečnost v dané lokalitě, proto byla jejich činnost loni rozšířena i do okolí autobusového nádraží, ulic Tylova, Husova, Kotkova a dalších.

Na asistenty prevence kriminality přímo navazuje program Domovník – preventista realizovaný v městských domech v Korandově 7, 9, 11 a Jablonského 40. Loni získal dotaci 219 tisíc korun. Úkolem domovníků je zavedení základních bezpečnostních standardů, dodržování společenských norem, péče, údržba a užívání veřejného majetku. Dotace z ministerstva vnitra podpořily dále také například rozšíření kamerového systému na území Městského obvodu Plzeň 1, a to konkrétně v oblasti parku U Bazénu na Lochotíně a v lokalitě Roudná u křižovatky ulic Na Roudné a Plánská.

V rámci projektu Bezpečně odbor na pěti vytipovaných lokalitách nechal nainstalovat speciální cyklostojany. Město tak reagovalo na zvýšený počet krádeží jízdních kol. Stojany jsou u Seneckého rybníka, naproti restauraci Ostende, na hrázi Velkého boleveckého rybníka, v areálu Škodaland a ve Škoda sport parku.

„Nově jsme také spustili informační kampaň vyzývající občany, že odhozením starých nebo už použitých léčiv do popelnic mohou ohrozit své spoluobčany. Město společně s Čistou Plzní a sdružením Point 14 upozorňuje na rizika poté, co několik drogově závislých osob skončilo po užití léčiv v nemocnici. Informace se kromě jiného objevují ve formě polepů na 3000 kusů popelnic ve městě a na šesti sběrných vozech,“  doplnila Monika Ježková z odboru.

Město také realizuje projekt Kukátka a řetízky, pořizuje a instaluje bezpečnostní prvky zdarma pro seniory s trvalým pobytem v Plzni. Šestým rokem funguje i projekt Dopravní asistent, kdy se loni díky náborové akci podařilo pro rok 2017 zapojit do programu víc dobrovolníků, a tak zajistit bezpečnost na větším množství přechodů pro chodce.

Odbor dále podporuje Plzeňskou senior akademii zaměřenou na bezpečnostně preventivní vzdělávání na principu univerzity třetího věku, která si klade za cíl připravit účastníky na různá nebezpečí. Vloni město vydalo speciální brožury shrnující všechna přednášková témata. Rozsáhlá informační kampaň „Respektuj 18“ reaguje na zvyšující se konzumaci alkoholu nezletilými. Město na ni spolupracuje s Plzeňským Prazdrojem a Centrem protidrogové prevence a terapie, zacílena je na rodiče, maloobchodní prodejce, majitele restaurací a další. Podobně zaměřeným je projekt Co všechno se může stát, když vaše dítě pije. Od roku 2011 se do něj zapojuje pět plzeňských základních škol, odbor ho realizuje společně se studenty katedry psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Přidanou hodnotou je zapojení studentů univerzity, kteří pro žáky 7. ročníků připravují workshopy k problematice konzumace alkoholu nezletilými.

Tři roky fungování má za sebou Čistý podchod. Město na něm spolupracovalo s neziskovou organizací Point 14, kdy se díky tomuto projektu drogově závislí lidé žijící na ulici učili základním pracovním návykům, někteří klienti dokonce nastoupili léčbu. Velmi poptávanou aktivitou se pak staly Kurzy sebeobrany pro ženy. Ty odbor realizuje od roku 2010 ve spolupráci s instruktory policejního klubu MuSaDo. Cílem je seznámit ženy s prevencí, psychologickými, strategickými, taktickými a zejména technickými prvky sebeobrany.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>