Plzeň chce zvýšit informovanost svých obyvatel v oblasti hospodaření s dešťovou vodou

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně jako koordinující partner projektu Posilování správy a zvýšení informovanosti a povědomí obyvatel města Plzně v oblasti adaptace na klimatické změny v rámci programu Evropské unie LIFE se plně zapojí do tohoto projektu, jehož cílem je informovat veřejnost o hospodaření s dešťovou vodou. Zastupitelé města Plzně tento krok schválili na svém posledním zasedání, které se uskutečnilo na konci minulého měsíce. Dalšími potenciálními partnery projektu jsou také Západočeská univerzita v Plzni a Nadační fond Zelený poklad.

zataženo, počasí, PnDFoto: Ilustrační, Plzeňsko na dlani

„Jedním z významných celoměstských problémů s mnoha důsledky je dosavadní velmi špatné hospodaření s dešťovou vodou, její okamžité svedení do kanalizace, nedostatečná možnost zasakování srážkové vody a případně její následné využívání jako vody užitkové, například pro zálivku městské zeleně či kropení komunikací. Navíc v tuto chvíli chybí městu marketingový plán, který by posílil povědomí o problematice nakládání s dešťovou vodou jak u odborné, tak i laické veřejnosti,“  upřesnil důvod vzniku projektu technický náměstek Pavel Šindelář.

Při intenzivních srážkách totiž dochází k přetížení jednotných kanalizací a následnému odlehčování silně znečištěných vod do vod povrchových bez předchozího vyčištění, což způsobuje další problémy v říční síti. Je tak zcela zásadní minimalizovat odvádění dešťových vod kanalizací bez možnosti jejich hospodárného využití. Cílem celého projektu bude omezit negativní dopady špatného hospodaření s dešťovou vodou a zvýšit povědomí o této problematice na základě vytvoření informačního systému a koncepce hospodaření s dešťovou vodou. Díky tomu bude město Plzeň v budoucnu lépe připraveno reagovat na změny klimatu.

„Smyslem nového způsobu odvodnění urbanizovaných území je eliminovat prudký odtok z lokality tak, aby odvodnění staveb a území bylo bezpečné a nedocházelo k zaplavování obce, a aby se voda pokud možno dostala zpět do malého vodního oběhu, nikoli do vodních toků. Jedná se o změnu režimu odvádění srážkové vody oproti konvenčnímu způsobu odvodnění, které je podstatou současného systému, jenž odvádí dešťovou vodu z pozemku nejkratší cestou do kanalizace nebo vodoteče,“  vysvětlil náměstek Šindelář.

Při současné míře urbanizace to vyvolává potřebu neustálého zvětšování profilů stok a koryt řek, což je z dlouhodobého hlediska neperspektivní. Návrh projektu spolu se žádostí o dotaci do programu LIFE bude předložen příslušným orgánům Evropské unie ještě do 7. září 2017. Rozhodnutí o tom, zda tento projekt bude podpořen, lze očekávat v druhém čtvrtletí roku 2018. Předpokládaný začátek projektu by byl nejdříve v červenci roku 2018. Délka projektu je stanovena na dobu pěti let.

Náklady na činnosti útvaru koncepce a rozvoje v tomto projektu činí 450 tisíc eur. Dotace z prostředků Evropské unie bude činit 60 % celkových nákladů (270 tisíc eur). V případě úspěšného schválení projektu Evropskou komisí, Ministerstvo životního prostředí České republiky podnikne všechny kroky potřebné pro poskytnutí dotace na spolufinancování, a to ve výši 15% celkových nákladů (67,5 tisíc eur). Dotační prostředky by tak dosáhly výše 75%. Míra spolufinancování 25% z celkových nákladů (112,5 tisíc eur) bude za útvar koncepce a rozvoje zajištěno především formou vlastní práce zaměstnanců.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>