Stávka autobusových dopravců v regionu nehrozí. Kraj jim na mzdy vyplatí více jak 28 milionů korun

Stávka autobusových dopravců, jež potenciálně hrozila také v Plzeňském kraji, je definitivně zažehnána. Podle všeho se dopravci dočkají větších mezd, které jejich odbory žádaly. Již 4. ledna letošního roku se totiž na krajském úřadě v Plzni sešli zástupci Odborového svazu dopravy s hejtmanem Josefem Bernardem, aby tam společně diskutovali nad postojem kraje v otázkách navýšení finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti. Výsledek tehdejšího jednání byl ze strany kraje vstřícný. Podle našich informací tak nyní došlo k dohodě, kdy Plzeňský kraj vyplatí dopravci ČSAD Autobusy Plzeň v průběhu letošního roku více jak 28 milionů korun, které půjdou na zvýšení mezd řidičů.

autobus na lince, zdroj- wikimedia.orgFoto: Ilustrační, zdroj: wikimedia.org

„Kraj se zavazuje za rok 2017 vyplatit částku 28.600.000 korun na úhradu neočekávaných mzdových záloh, které vznikly dopravci v souvislosti s účinností novelizovaného nařízení vlády o platech řidičů,“  upřesnil za Plzeňský kraj René Zeithaml.

„Plzeňský kraj je jedním z krajů, který vyřešil situaci, jež nastala v souvislosti s novelou nařízení vlády. S dopravcem jsme se po jednáních dohodli na částce 28.600.000 korun, která by měla pokrýt navýšení mezd řidičů. Jedná se o zálohovou platbu na rok 2017, která bude na konci roku porovnána se skutečnými výkazy,“  vysvětlil sám hejtman kraje Josef Bernard.

Dopravci ČSAD Autobusy Plzeň, a.s. bude do 15. března 2017 na základě výše uvedené dohody vyplacena první záloha za měsíce leden až březen 2017 ve výši 7,15 milionu korun a pak každý následující měsíc zálohová platba ve výši 2,383 milionu korun. Poslední prosincová platba bude 2,386 milionu korun.

„Mzdu řidičům vyplácí zaměstnavatel – dopravce, nikoliv kraj, ale vzhledem k tomu, že cca 80 procent výkonů je dopravcem realizováno jako zajištění výkonů v závazku veřejné služby pro Plzeňský kraj, došlo k přenosu požadavku na zajištění finančních prostředků souvisejících s navýšením mezd na Plzeňský kraj,“  dodal náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Dopravce pro Plzeňský kraj zajišťuje 13,65 milionů km z celkově objednávaných cca 15 milionů km za rok. Počínaje dnem 1. 1. 2017 došlo k nabytí účinnosti nařízení vlády č. 337/2016 Sb., kterým je novelizováno nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Tímto nařízením dochází k přesunu řidičů ve veřejné linkové dopravě, jejichž předmětem činnosti je řízení, údržba a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů, a která jsou určena pro přepravu více než 16 osob, do 5. skupiny prací.

„V souvislosti s tímto přesunem, dochází k navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 5. skupinu prací z 71,60 Kč/hod. na 98,10 Kč/hod. Nově v souvislosti s doplněním písmene l) do § 6 do uvedeného nařízení je rovněž aplikován příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve výši 10% základní sazby minimální mzdy uvedené v § 2 nařízení vlády – 6,60 Kč/hod. u řidičů jichž se týká rozdělení směny nebo výkonu práce zaměstnavatelem, které v souhrnu činí alespoň 90 minut, jestliže je v době přerušení výkonu práce pro zaměstnance nedostupné jeho obvyklé společenské prostředí a sociální zázemí, nebo je jejich dostupnost značně ztížena, nebo je ztížena ochrana místa, ve kterém musí zaměstnanec dobu přerušení práce trávit, před klimatickými a jinými nepříznivými vlivy. Nově rovněž dochází ke zvýšení poplatku za čekání z 50 Kč/hod. na 88,29 Kč/hod,“  doplnil Zeithaml.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>